เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ., 2463-2562.

ประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พุทธศักราช 2529 / (รวบรวมโดย) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2531. - 590 หน้า : ภาพประกอบ.

9747770237


เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ., 2463-2562.


สุนทรพจน์ไทย.

PL4209.5 / .ป7 2529

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544