มีชัย ศรีใส.

ประสาทกายวิภาคศาสตร์ = Neuroanatomy / มีชัย ศรีใส. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สินประสิทธิ์การพิมพ์, 2530. - viii, 525 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 2546.


ประสาทกายวิภาคศาสตร์.

WL101 / .ม62 2530

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)