ศรีนิดา พรหมหิตาธร, 2496-

ซ้อมตอบ สอบเนติฯกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ศรีนิดา พรหมหิตาธร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เส้นชัย, 2534. - 79 หน้า.

9748863352


วิธีพิจารณาความอาญา -- ข้อสอบและเฉลย.

K5401 / .ศ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544