ณรงค์ นิติจันทร์.

กฎหมายการตลาด / ณรงค์ นิติจันทร์. - กรุงเทพฯ : นิตยสาร "คู่แข่ง", 2534. - 186 หน้า : ภาพประกอบ.


กฎหมายพาณิชย์ -- ปกิณกะ.

K1005.2 / .ณ42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544