เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

คำถามและแนวคำตอบวิชากฎหมายอาญา ภาค 1 / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. - 138 หน้า.

9745713635


กฎหมายอาญา -- ข้อสอบและเฉลย.

K5018 / .ก76 2534

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544