สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

ข้อสังเกตทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535?] - 65 หน้า.


ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.

KPT4720 / .ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544