เอกสารประกอบคำบรรยาย [การฝึกอบรมวิชาว่าความ] / จัดทำโดย สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2532- - เล่ม. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2532-


กฎหมาย -- ไทย.
วิชาว่าความ -- ไทย.

KPT1629 / .อ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544