สุย ปริกสุวรรณ, รองอำมาตย์เอก, 2438-2517.

ตำราหมอความ / สุย ปริกสุวรรณ. - กรุงเทพฯ : ทวีการพิมพ์, [2517] - 219 หน้า : ภาพประกอบ.

ศพ รองอำมาตย์เอก สุย ปริกสุวรรณ ณ เมรุวัดธาตุทอง วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2517.


ปริกสุวรรณ (นาม)
สุย ปริกสุวรรณ, รองอำมาตย์เอก, 2438-2517.


วิชาว่าความ.
ทนายความ -- คู่มือ.

K120 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544