พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-

สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติใหม่ : ผลกระทบต่อผู้ที่เกิดก่อนและหลังวันที่กฎหมายสัญชาติใหม่ที่ผลบังคับใช้ / โดย พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2535. - 92 หน้า.

9747688395


สัญชาติ -- ไทย.

JX4270.ท9 / พ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544