สุภา พื้นนาค.

พระราชประวัติ "9 รัชกาล" : พร้อมสรุปเหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ / สุภา พื้นนาค. - กรุงเทพฯ : เอกลักษณ์, 2532? - 152 หน้า : ภาพประกอบ.


ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ชีวประวัติ.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325- -- ลำดับเหตุการณ์.

DS570.3.ก1 / ส67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544