พิษณุ สุนทรารักษ์.

การวิเคราะห์ความคิดว่าด้วยทฤษฎีพัฒนาการกึ่งเมืองขึ้นของ Fernando Henrique Cardoso (เฟอร์นันโด เอ็นชิเก้ คาเดโซ) / โดย พิษณุ สุนทรารักษ์. - กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531. - 62 หน้า. - เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 50. .


คาเดโซ่, เฟอร์นันโด เอ็นฮิเก้.


ทฤษฎีพึ่งพา.

HB501 / .พ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544