กฎหมายปกครอง = Administrative law : บันทึกของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ การพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรม ทางการปกครองไทย / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อมร จันทรสมบูรณ์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531. - 183 หน้า.

9745930466


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

JQ1746.ฮ336 / ก25

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544