พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์.

ทฤษฎีมหภาคของ คาเล็กสกี : เศรษฐศาสตร์การเมืองยุคทุนนิยมผูกขาด / พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์. - [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535. - 49 แผ่น.


ทุนนิยม.
ทฤษฎีตามแนวความคิดของเคนส์.
เศรษฐศาสตร์ -- แง่การเมือง.

HB501 / .พ585

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544