สุชาดา ตันตสุรฤกษ์, 2502-

โพยก๊วน : การส่งเงินกลับประเทศโดยชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย / โดย สุชาดา ตันตสุรฤกษ์. - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. - 184 หน้า : ตาราง. - สิ่งพิมพ์ ; อันดับที่ 41 .


ชาวจีน -- ไทย.

จีนศึกษา

DS570.จ6 / ส68

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544