ภัสสร ลิมานนท์.

การย้ายถิ่นกับการพัฒนา / ภัสสร ลิมานนท์, เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. - 81 หน้า : ตาราง, แผนที่.

9745698512


การย้ายถิ่นภายในประเทศ -- ไทย.

HB2104.55.ก3 / ภ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544