เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม.

ภาวะการตายในประเทศไทย : การศึกษาระดับและแนวโน้มของการตาย และประเด็นด้านสุขภาพของประชากร = Mortality and health issues : levels and trends of mortality in Thailand / [โดย] Yawarat Porapakkham, Pramote Prasartkul ; เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, ปราโมทย์ ประสาทกุล ผู้แปล. - [กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิค, 2529?] - 267 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


อัตราการตาย -- ไทย.
สาธารณสุข -- ไทย -- การวางแผน.
สุขภาพ.

HB1474.55.ก3 / ย7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544