วรวรรณ ศุภจรรยา.

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : รายงานการวิจัยสถาบัน / โดย วรวรรณ ศุภจรรยา, บุญช่วย ศรีคำพร. - [กรุงเทพฯ] : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531. - 2 เล่ม : ตาราง.

ล.1 ฉบับที่ 1 -- ล.2 ฉบับที่ 2.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ --อาจารย์.

LG395.ก239 / ว45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544