รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2532-


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

LG395.ก238 / ร628

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544