รายงานการวิจัยและประเมินผลโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน (พปม.) / สำนักนโยบายและแผนงานมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ; ผู้วิเคราะห์และเขียนรายงาน ตระกูล มีชัย. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2534?] - 85 หน้า.


โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน--การประเมินผล.


การเลือกตั้ง -- ไทย.

JQ1749.ก5 / น45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544