ธงชัย วินิจจะกูล.

การเมืองเรื่องการกำหนดเขตเลือกตั้ง : กรณีการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร เขต 12 และ 13 ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2531 = Politics of constituency mapping : the case of the 1988 general election in Bangkok constituencies no 1/ and 13 / ธงชัย วินิจจะกูล. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, [2533?] - 151 หน้า : ตาราง, แผนที่.


ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร --การเลือกตั้ง, 2531.


การเลือกตั้ง -- ไทย -- กรุงเทพฯ
กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย.

JQ1749.ก5 / ธ23

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544