กระมล ทองธรรมชาติ, 2477-

การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และเสถียรภาพของรัฐบาล / กระมล ทองธรรมชาติ, สมบูรณ์ สุขสำราญ, ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. - 106 หน้า.


พรรคการเมือง -- ไทย.
การเลือกตั้ง -- ไทย.
การปกครองระบบรัฐสภา -- ไทย.

JQ1749.ก5 / ก37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544