สุรพล นิติไกรพจน์.

สถาบันศาลกับการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำ ขององค์กรสุงสุดทางการปกครอง / สุรพล นิติไกรพจน์. - [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. - 34 หน้า. - วิจัยเสริมหลักสูตร งวด 1/2533. .


อำนาจตุลาการ.
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทย.

JQ1748.อ63 / ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544