ประพัฒน์ ตรีณรงค์, 2465-

พัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย / เรียบเรียง [โดย] ประพัฒน์ ตรีณรงค์. - กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการผลิตสื่อและเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการของเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2533. - 74 หน้า : ภาพประกอบ.

9747770563


ประวัติรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

JQ1742 / .ป38

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544