ไกรสร พรหมวิหาร.

สรรนิพนธ์ / โดย ไกสอน พมวิหาน. - นนทบุรี : สันติธรรม, 2531- - เล่ม.

ล.1 เกี่ยวกับการปฏิวัติชาติ - ประชาธิปไตย.


ลาว -- การเมืองและการปกครอง.

JQ952 / .ก9

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544