สีดา สอนศรี.

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอินโดนีเซีย / โดย สีดา สอนศรี. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532. - 171 หน้า.


อินโดนีเซีย -- การเมืองและการปกครอง.
อินโดนีเซีย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

JQ768 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544