นิจศิริ เรืองรังษี.

เครื่องเทศ / นิจศิริ เรืองรังษี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. - 206 หน้า : ภาพประกอบ.

9745786225


เครื่องเทศ.

TX406 / .น62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544