สถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ... ปี 25 มีนาคม. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2534- - เล่ม : ภาพประกอบ. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2534-


กระทรวงยุติธรรม--วารสาร.


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- วารสาร.
ศาล -- ไทย -- วารสาร.

KPT1576.ก15 / ย73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544