รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและมาตรการการคลังยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สิงหาคม 2531-กุมภาพันธ์ 2534 / รังสรรค์ ธนะพันธุ์ วิมลรัตน์ สุขเจริญ. - [กรุงเทพฯ] : โครงการสำนักวิจัยและวิเคราะห์งบประมาณฝ่ายนิติบัญญัติ, สถาบันนโยบายศึกษา, 2536. - (8), 80 หน้า. - ชุดคลังข้อมูลเศรษฐกิจการเมืองยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (สิงหาคม 2531-กุมภาพันธ์ 2534) .


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2534-2535.

JQ1745.ก5 2531-34 / ร627

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544