ปานใจ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว.

การใช้เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์ในการออกแบบเครื่องนุ่งห่ม : รายงานวิจัย = An application of mathematical technology to garments designing / โดย ม.ร.ว. ปานใจ สุขสวัสดิ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2533?] - 92 หน้า : ตาราง.


การออกแบบเครื่องแต่งกาย -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
คณิตศาสตร์สถิติ.

TT507 / .ป63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544