เอกสารชั้นต้นเกี่ยวกับการปฎิรูปการปกครอง พ.ศ. 2428-2465. บรรณาธิการ [โดย] ไพฑูรย์ มีกุศล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์ฯ, 2534, 2535. - 127 หน้า : ภาพประกอบ.

9746121499


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2428-2465.

JQ1745.ก5 2428-2465 / อ74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544