เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์.

เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ / เยาวลักษณ์ สุรพันธฟิศิษฐ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : เค. ยู. เพลส, 2536. - 135 หน้า : ภาพประกอบ.


อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์.
เนื้อสัตว์ -- การสงวนและรักษา.

TS1970 / .ย75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544