ประมวลกฎหมายควบคุมธุรกิจที่ดินและก่อสร้างอาคาร / สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย. - กรุงเทพฯ : สมาคม, 2535. - 134 หน้า. แผนที่.

มีแผนที่ 1 แผ่น ประกอบเก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.


กฎหมายการก่อสร้างอาคาร -- ไทย.
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2590.ก28 2535 / ป43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544