รัฐและสังคมไทย : สู่ทศวรรษที่ 1990 / [บรรณาธิการโดย] ประณต นันทิยะกุล, ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. - 213 หน้า : ภาพประกอบ.

สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปกครองไทย / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช -- ประเทศไทยกับโครงสร้างใหม่ของโลก / ถนัด คอมันตร์ -- การกำหนดนโยบายในระบบการเมืองปัจจุบัน / ทินพนธ์ นาคะตะ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

JQ1745.ก1 / ร63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544