รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-

อนิจลักษณะของการเมืองไทย : เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยการเมือง / รังสรรค์ ธนะพระพันธุ์. - กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2536. - 240 หน้า.

9747023563


นักการเมือง -- ไทย.
การปกครองระบบรัฐสภา -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- ภาวะสังคม.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- พฤษภาทมิฬ, 2535.

JQ1745.ก1 / ร624

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544