อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

การศึกษาเพื่อรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายด้านน้ำ / คณะผู้วิจัย อำนาจ วงศ์บัณฑิต บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ณรงค์ ใจหาญ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536. - ก-จ, 115 หน้า.


น้ำ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2522 / .อ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544