พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชน ณ เมรุท้องสนามหลวง 14 ตุลาคม 2517. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2517. - ไม่มีเลขหน้า : ภาพประกอบ.

นามผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ 14-16 ตุลาคม 2516 -- เรียกร้องรัฐธรรมนูญ 5-16 ต.ค. 17 -- ลัทธิการเมืองจาก ศัพท์วิชาการทางรัฐศาสตร์ / โดย จรูญ สุภาพ.


การปกครองระบบรัฐสภา -- ไทย.

JQ1745.ก1 / พ43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544