โอบกอด : บทเรียนและแรงบันดาลใจในการพิทักษ์ป่าของขบวนการซิปโก้ / พระไพศาล วิสาโล บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, 2534. - 141 หน้า : ภาพประกอบ.

9748574539


ขบวนการซิปโก้.
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ไทย.

SD411 / .อ93

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544