ชวลิต วินิจจะกูล.

เทคนิคการเรียนเก่ง / ชวลิต วินิจจะกูล, สุภา พื้นนาค. - กรุงเทพฯ : สวนหนังสือ, 2532? - 128 หน้า : ภาพประกอบ.


การเรียน.

LB1049 / .ช54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544