ปฐพีวิทยาเบื้องต้น = Introduction to soil science / คณะผู้จัดทำ สรสิทธิ์ วัชโรทยาน ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - คณะเกษตร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535. - 730 หน้า : ภาพประกอบ.


ปฐพีศาสตร์.
ดิน.

S591 / .ก7 2535

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544