วิรัชฎ์ คงคะจันทร์.

หลักการส่งเสริมการเกษตร = Principles of agricultural extension / วิรัชฎ์ คงคะจันทร์. - [กรุงเทพฯ] : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2535. - 240 หน้า : ภาพประกอบ. - ตำราอุดมศึกษา ; อันดับที่ 24 .


งานส่งเสริมการเกษตร.
งานส่งเสริมการเกษตร -- ไทย.

S544 / .ว646

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544