รายงานสถิติการเงินของชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี / ฝ่ายประมวลบัญชีและสถิติ กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2532- - เล่ม : ภาพประกอบ. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2532-


สหกรณ์ -- ไทย -- การเงิน.
สหกรณ์ -- ไทย -- สถิติ.

HD3542.56 / .ร64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544