บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2485-

เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : B & B Pub., 2534. - 337 หน้า : ภาพประกอบ.

9745864145


วิจัย.

H62.5 / .บ68 2534

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544