นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483-

บนหนทางสู่อนาคต / นิธิ เอียวศรีวงศ์. - กรุงเทพฯ : TDRI, 2536. - VI, 45 แผ่น.

รายงานประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2536 [เรื่อง]ปัญหาท้าทายของสังคมไทย : ใครจะได้อะไร? อย่างไร? จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย และมูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 10-11 ธันวาคม 2536 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ พัทยา.


เกษตรกรรม -- ไทย.
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.
เกษตรกรรม -- แง่สังคม -- ไทย.

S471.ท9 / น63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544