สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงานธนานุเคราะห์ / สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2525- - เล่ม : ภาพประกอบ - รายปี - 2525-


สำนักงานธนานุเคราะห์--วารสาร.


โรงรับจำนำ -- ไทย.

HG2093.ท9 / ม56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544