การเลี้ยงไก่ / โดย สุวรรณ เกษตรสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 7, ฉบับปรับปรุงแก้ไข. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535. - 337 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9745527888


ไก่.

SF488 / .ก64 2535

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544