รายงานประจำปี = Annual report / บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด. - กรุงเทพฯ : บริษัท, 2532- - เล่ม ซีดี-รอม : สี ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2531-

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. ปี 2531-[2544] จัดทำโดย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ ; ปี 2546- เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัททุนธนชาต.


บริษัทเงินทุนธนชาติ--วารสาร.
National Finance Public Company Limited--Periodicals.

HG4452.55 / .ง7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544