อาภรณ์ ภูมิพันนา, 2479-

ซับน้ำตาแม่ธรณี / โดย ภรณ์ ภูมิพันนา. - กรุงเทพฯ : บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, 2534. - เล่ม : ภาพประกอบ.

9748870553


เกษตรกรรมอนุรักษ์ -- ไทย.

S604.5 / .อ64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544