สถิติการคลัง / กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. - [กรุงเทพฯ] : กรม, [2535?]- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2533-

ปี 2553- ใช้ชื่อ: หนังสือสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ.


การคลังสาธารณะ -- ไทย -- สถิติ.

HJ1360.56 / .ส36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544