สถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อย = Statistics of marine fish farms / ฝ่ายสถิติและประมวลผล กองนโยบายและแผนงานประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2535- - เล่ม. - รายปี - 2533-34-

2537- จัดทำโดย: กลุ่มสถิติและสารสนเทศการประมง กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2545 จัดทำโดย: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติประมง ศูนย์สารสนเทศ.


ปลาน้ำกร่อย -- การเลี้ยง -- ไทย -- สถิติ.

SH156 / .ส33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544