รายงานการดำเนินงานกองทุนเงินทดแทน / กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม. - [กรุงเทพฯ] : กอง, 2534- - เล่ม. - รายปี - 2533-

ปี 2550- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี.


กองทุนเงินทดแทน (สำนักงานประกันสังคม)--วารสาร.

J681.ส63 / ท47

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544